Cách dùng because of – Phân biệt cấu trúc because, because of và in spite of trong tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng because of và because là một trong các trọng điểm ngữ pháp cơ bản, quan trọng mà bất kỳ ai học tiếng Anh đều cần phải nắm được. Trong bài viết ở dưới đây, hãy cùng với Tienganhcaptoc.vn khám phá ngay chi tiết về cấu trúc, cách dùng because of và sự khác nhau giữa because – because of trong bài viết nhé.

1. Cấu trúc ngữ pháp của because và because of

Cấu trúc ngữ pháp của because và because of
Cấu trúc ngữ pháp của because và because of – Cách dùng because of

1.1. Cấu trúc Because

Cấu trúc:                                                   

Because + S + V + (O).

Ví dụ:

 • I don’t like her because she is mean and arrogant. (Tôi không thích cô ấy vì cô ấy xấu tính và kiêu ngạo.)
 • Her key was lost because her children had dropped it on the road. (Chìa khóa của cô ấy bị mất do con cô ấy làm rơi trên đường.)
 • I like this picture because it’s beautiful. (Tôi rất thích bức tranh này vì nó rất đẹp.)
 • She could only eat a salad in the restaurant because she is a vegetarian (Trong nhà hàng cô ấy chỉ có thể ăn salad vì cô ấy ăn chay.)

1.2. Cấu trúc because of

Cách dùng because of đây là một giới từ kép, được dùng ở trước danh từ, V-ing, đại từ dùng để chỉ nguyên nhân của sự việc và hành động.

NHẬP MÃ TACT20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cấu trúc cách dùng because of :                                               

Because of + pronoun/ noun phrase

Ví dụ: 

 • I passed the exam because of your help. (Tôi vượt qua được kỳ thi nhờ sự giúp đỡ của bạn.)
 • Because of being on time we have to run very fast. (Để đến được đúng giờ nên chúng tôi phải chạy rất nhanh.)
 • He has an accident because of his carelessness. (Anh ấy bị tai nạn vì anh ấy không cẩn thận.)
 • They moved to Liverpool because of her job. (Họ chuyển đến Liverpool vì công việc của cô ấy.)

2. Cách dùng because of và because 

Cách dùng because of và because đều được dùng trong câu ghép. Cấu trúc này có tác dụng diễn tả các mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả.

Cách dùng because of và because 
Cách dùng because of và because 

Cách dùng because of và because đều dùng để nhấn mạnh vào vế để diễn đạt nguyên nhân dẫn để kết quả. Nó mang ý nghĩa của “vì/ bởi vì/ do,…”

Ví dụ như: 

 • Yesterday, because it rained, we didn’t go to the zoo. (Hôm qua, vì trời mưa, chúng tôi không đi sở thú.)
 • Yesterday, because of the rain, we didn’t go camping. (Hôm qua, vì cơn mưa, chúng tôi không đi sở thú.)

Xem thêm:

3. Quy tắc chuyển đổi cấu trúc because sang cấu trúc because of

Vì theo các quy tắc trên thì khi chuyển từ cấu trúc Because sang cấu trúc Because of chúng ta cần phải làm sao cho không còn mệnh đề nữa bởi vì theo sau Because of không được là một mệnh đề.

Quy tắc chuyển đổi cấu trúc because sang cấu trúc because of
Quy tắc chuyển đổi cấu trúc because sang cấu trúc because of – Cách dùng because of

Chúng ta cần phải đi tìm một danh từ, cụm danh từ, danh động từ bỏ vào đó.

Nhìn ở phía sau Because (câu đề), thấy có từ “there, to be” thì bỏ.

 • Nếu như thấy 2 chủ ngữ giống nhau thì bỏ chủ ngữ gần Because còn động từ thì thêm “ing”.

Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.

 • Nếu như thấy chỉ còn lại danh từ thì chỉ việc giữ lại danh từ mà sử dụng.

Ví dụ: Because there was a storm, … => Because of the storm, …

Sau khi bỏ “there”, bỏ “to be” (was) chỉ còn lại danh từ => chỉ việc lấy mà dùng.

 • Nếu như chỉ thấy có danh từ và tính từ thì đưa tính từ lên phía trước danh từ, còn lại thì bỏ hết.

Ví dụ: Because the wind is strong, … => Because of the strong wind, …

Sau khi đã bỏ “to be” (is) thấy có danh từ và tính từ nên ta chỉ cần đưa tính từ lên trước danh từ.

 • Nếu như thấy chỉ có một mình tính từ => Đổi nó thành danh từ

Ví dụ: Because it is windy, … => Because of the wind, …

 • Nếu như thấy có sở hữu lẫn nhau => Dùng danh từ ở dạng sở hữu

Ví dụ: 

 • Because I was sad, …. => Because of my sadness, …
 • Because he acted badly, … => Because of his bad action, … (trạng từ đổi thành tính từ.)

Trong cả 2 ví dụ trên ta sẽ thấy có sự sở hữu: 

 • I + said => my sadness
 • He + act => his action 

Cho nên ta dùng sở hữu. Còn nếu có trạng từ các bạn nhớ chuyển nó thành tính từ.

Cách cuối cùng mà các bạn cũng có thể sử dụng cụm “the fact that” đặt vào trước mệnh đề để có thể biến mệnh đề đó thành một “danh từ” là có thể sử dụng cho bất kì trường hợp nào.

Mặc dù vậy, cách này cũng chỉ nên dùng khi các bạn bí quá, áp dụng các bước trên mà không làm được.

4. Phân biệt because và because of

Tại sao cần phải phân biệt cấu trúc because và cấu trúc because of? Tuy cùng diễn đạt một nội dung và ý nghĩa nhưng phân biệt được cả hai cấu trúc ngữ pháp này giúp cho bạn không bị rối trong suốt quá trình học tiếng Anh.

Điểm khác nhau cơ bản của cấu trúc because và cấu trúc because of nằm ở cấu trúc.

 • Cấu trúc because đứng trước mệnh đề dùng để diễn tả nguyên nhân gây ra sự việc. Nó nối liền với các mệnh đề còn lại.
 • Còn đối với cấu trúc because of đứng trước một V-ing, cụm từ bắt đầu bằng V-ing hoặc là một cụm danh từ dùng để chỉ nguyên nhân. Nó nối với mệnh đề còn lại trong câu ghép.

5. Các lỗi thường gặp khi dùng cấu trúc because – because of

Cấu trúc because of và cấu trúc because không quá khó. Nhưng vì các lý do nào đó mà trong suốt quá trình sử dụng các bạn cũng vẫn gặp các lỗi sai cơ bản. Dưới đây là một vài lỗi sai thường gặp khi sử dụng hai câu trúc ngữ pháp này.

Các lỗi thường gặp khi dùng cấu trúc because - because of
Các lỗi thường gặp khi dùng cấu trúc because – because of – Cách dùng because of

5.1. Cấu trúc because và so trong cùng một câu

Đây là một lỗi sai cơ bản khi sử dụng cấu trúc because mà nhiều người Việt vẫn thường hay mắc phải. Bởi họ còn áp dụng nguyên từ tiếng Việt vào.

Để cố gắng miêu tả được nguyên nhân và kết quả, bạn chỉ có thể sử dụng “Because’ hoặc “so” trong 1 câu thôi nhé.

Ví dụ:

 • Because he was tired, he went to school early.

Hoặc là sử dụng:

 • He was tired, so he went to school early.

(Bởi vì anh ấy mệt nên anh ấy đến trường muộn.)

5.2. Quên dấu phẩy trong những cấu trúc bắt buộc dùng dấu phẩy

Có khá là nhiều người khi viết cấu trúc because và because of đều quên mất đi dấu phẩy để ngăn cách giữa hai mệnh đề. Mặc dù nó không quá ảnh hưởng đến cấu trúc ngữ pháp của câu nhưng trong những bài kiểm tra viết bạn sẽ bị mất điểm đấy.

Ví dụ: 

 • Because he behaves politely, everybody likes him. (Bởi vì anh ấy cư xử lịch sự nên ai cũng thích anh ấy.)
 • Because of  his polite behavior, everybody likes him. (Bởi vì cách cư xử lịch sự của cô ấy nên ai cũng thích.)

5.3. Dùng nhầm because of và because vào vị trí của nhau

Sai lầm kể đến nữa là nhiều người đang mắc phải hiện nay chính là nhầm lẫn trong cách dùng của cấu trúc because of và cấu trúc because. Như đã nó ở phía trên, because đứng trước một mệnh đề trong câu phức. Còn because of lại đứng trước cụm danh từ, danh từ hoặc V-ing.

6. Bài tập thực hành có đáp án cách dùng because of

Bài tập 1 Điền because/ because of vào chỗ trống

 1. We stopped playing tennis ……. the rain
 2. It was all …….. her that we got into trouble
 3. We had to hurry indoors …… it was raining
 4. I am late ……. the traffic
 5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. the traffic was terrible
 6. She found the exam easy …….. she had worked hard during the course
 7. He can’t drive …….. his illness
 8. The restaurant closed down …….. the recession
 9. He found working in Japan very difficult ……… the language problem
 10. He’s very difficult to understand ……… his accent

Đáp án

 1. We stopped playing tennis because of the rain
 2. It was all because of her that we got into trouble
 3. We had to hurry indoors because it was raining
 4. I am late because of the traffic
 5. We didn’t arrive until seven o’clock because the traffic was terrible
 6. She found the exam easy because she had worked hard during the course
 7. He can’t drive because of his illness
 8. The restaurant closed down because of the recession
 9. He found working in Japan very difficult because of the language problem
 10. He’s very difficult to understand because of his accent

Bài tập 2 Viết lại câu với cấu trúc cách dùng because of  

 1. Because it is rain, we stopped the match
 2. Because Tom was ill, he is absent today
 3. Because she is kind, everyone loves her
 4. Because I was too tired, I will have a long trip
 5. Because he passed the exam, his parent very proud of him
 6. The house is dirty so I can’t feel comfortable
 7. She is a beautiful girl so her husband very loves her
 8. It’s hot so we will travel to the beach this weekend
 9. This problem is difficult so I can’t understand
 10. I got mark 10 in Math exam so I am very happy today

Đáp án

 1. Because of the rain, we stopped the match
 2. Because off his illness, Tom is absent today
 3. Because of her kindness, everyone loves her
 4. Because of my tiredness, I will have a long trip
 5. Because his exam passing, his parent very proud of him
 6. Because of the house’s dirt, I can’t feel comfortable
 7. Because of her beautiful, her husband very loves her
 8. Because of hot, we will travel to the beach this weekend
 9. Because the problem’s difficult, I can’t understand
 10. Because of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Trên đây là những kiến thức về cách dùng because of cũng như phân biệt because và because of. Tienganhcaptoc.vn mong rằng bài viết sẽ phần nào giúp cho bạn sử dụng những liên từ này tự tin và chính xác. Cảm ơn bạn cũng đã đọc bài viết và hẹn gặp bạn trong những bài viết sau!

Thường xuyên ghé thăm website Tienganhcaptoc.vn để có thêm các kiến thức về tự học tiếng Anh giao tiếp dành cho người đi làm & và đi học bận rộn nhé!

Bình luận

Bình luận