11 bài tập câu tường thuật từ cơ bản đến nâng cao

11 bài tập câu tường thuật từ cơ bản đến nâng cao

Câu tường thuật (Reported Speech) là dạng ngữ pháp được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh, bởi vì nó thường xuất hiện trong các cuộc nói chuyện hằng ngày. Mặc dù vậy, hiện nay vẫn có không ít người