Quy tắc sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Quy tắc sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Giới từ là từ hoặc nhóm từ thường được dùng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự liên hệ giữa danh từ hoặc đại từ này với các thành phần khác trong câu. Vậy giới từ có vai trò gì đối với việc học tiếng Anh của chúng mình nhỉ?

Kiến thức và cách đặt câu nghi vấn trong tiếng Anh

Kiến thức và cách đặt câu nghi vấn trong tiếng Anh

Trong giao tiếp chúng ta sẽ bắt gặp cuộc đối thoại sử dụng loại câu nghi vấn trong Tiếng Anh phải không? Vậy bạn đã biết câu nghi vấn là gì và cách sử dụng câu nghi vấn trong tiếng Anh hay chưa?

Phân loại và cách dùng Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Phân loại và cách dùng Đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Đại từ sở hữu là từ loại quen thuộc, phổ biến và được dùng thường xuyên trong các câu tiếng Anh. Thế nhưng bạn đã thật sự hiểu rõ về từ loại đó chưa ? Bạn có biết cách dùng như thế nào không ?

Cấu trúc và cách dùng The last time trong tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng The last time trong tiếng Anh

Trong các bài tập tiếng Anh viết lại câu đồng nghĩa chúng ta thường xuyên bắt gặp dạng cấu trúc the last time. Vậy cấu trúc, cách dùng the last time có gì đặc biệt?

Câu đồng nghĩa trong tiếng Anh

Câu đồng nghĩa trong tiếng Anh

Bạn đã bao giờ gặp bài tập về câu đồng nghĩa trong tiếng Anh chưa? Bạn đã biết cách xử lý dạng bài tập này chưa?

Cách dùng most, most of, the most và almost

Cách dùng most, most of, the most và almost

Most, most of, almost và mostly cả 4 từ này chắc đã rất quen thuộc với chúng ta đúng không các bạn. Tuy nhiên bạn có chắc mình đã nhận biết rõ cách sử dụng từng từ để không bị nhầm lẫn khi đưa chúng vào một mẫu câu tiếng Anh chưa?

Cách dùng Whenever trong tiếng Anh

Cách dùng Whenever trong tiếng Anh

Đã bao giờ bạn sử dụng cấu trúc Whenever chưa? Bạn đã biết cách sử dụng cấu trúc thông dụng này trong tiếng Anh chưa?