Ngữ Pháp Tiếng Anh

Continue to the category
So sánh bằng trong tiếng Anh - Cấu trúc và bài tập

So sánh bằng trong tiếng Anh – Cấu trúc và bài...

0
So sánh bằng dùng để so sánh giữa 2 người, sự vật khi họ có sự tương đồng ở một đặc điểm, đặc tính nào đó. So sánh bằng có những dạng nào? Cấu trúc ra sao?...
Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh - Tổng hợp kiến thức và bài tập

Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh – Tổng hợp kiến...

0
Thì hiện tại đơn là thì đầu tiên được học trong các thì của tiếng Anh. Thì hiện tại diễn tả một...
Thì hiện tại hoàn thành - Công thức, cách dùng bài tập đáp án chi tiết

Thì hiện tại hoàn thành – Công thức, cách dùng bài...

Thì hiện tại hoàn thành là một hành động xảy ra nhiều lần từ quá khứ đến hiện tại. Chúng ta có...