Cách dùng either neither – Cấu trúc và bài tập vận dụng

Cùng với thể hiện của sự phủ định nhưng các cách sử dụng either neither lại còn có sự khác biệt một cách rõ ràng. Học ngữ pháp tiếng Anh chắc chắn cần phải phân biệt rạch ròi được những điều này. Để giúp cho bạn hiểu rõ hơn những cách dùng either neither hãy tham khảo những hướng dẫn ngay dưới đây nhé.

1. Định nghĩa cấu trúc cách dùng either neither

Nếu muốn biết được cách dùng either neither, đầu tiên nếu bạn phải hiểu được ý nghĩa của từng dạng.

Được xem như là dạng phủ định của “both” và sự kết hợp với một động từ số ít ở dạng khẳng định, “Neither” còn có 2 vị trí thường gặp:

Định nghĩa cấu trúc cách dùng either neither
Định nghĩa cấu trúc cách dùng either neither

Đứng phía sau từ nối giữa 2 vế câu, ngay sau đó đến trợ động từ và cả động từ chính. Lưu ý, trợ động từ đứng ở sau neither ở dạng khẳng định.

Ví dụ: I don’t drink enough water, and neither do you. (Tôi không uống đủ nước và bạn cũng vậy).

NHẬP MÃ TACT5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Đứng ở phía đầu câu và cả vị trí trong các câu sẽ bị thay đổi thành “Neither + trợ động từ + S”.

Ví dụ: Neither student prepared for the final exams. (Không một học sinh nào chuẩn bị trước cho bài kiểm tra cuối kì).

Được dùng với ngay ở động từ thuộc dạng số ít, dạng khẳng định và thường áp dụng cho những dạng câu hỏi và câu phủ định, “Either” cũng thường đứng ở cuối câu và not either tương đương với neither.

Ví dụ: Jack doesn’t study there, and Laura doesn’t either. (Jack không học ở đây và Laura cũng như vậy).

Đồng thời, về các cách dùng either neither theo mặt ngữ nghĩa là một nét khá tương đồng nhau. Điểm khác biệt dễ nhận biết chính là các cách sử dụng trợ động từ theo sau neither ở thể khẳng định, theo either là thể phủ định. 

Nhìn chung, các cách dùng either neither trong câu được vận dụng một cách linh hoạt tùy theo từng ngữ cảnh và những nội dung mà mình muốn truyền tải. 

Với “Either” ngay vị trí sẽ thường đứng ở cuối câu, ở phía sau trợ động từ dạng phủ định như do not/ does not/ did not. Còn “Neither” nó sẽ đứng ở sau trợ từ nối 2 vế trong câu (thường dùng trợ từ “and”). 

Sau đó, dùng các trợ động từ ở dạng khẳng định như do/ does/ did bởi bản thân “Neither” cũng đã mang nghĩa phủ định và cuối cùng là những động từ chính.

2. Cách sử dụng Either trong tiếng Anh

Cũng như đã tìm hiểu theo sơ bộ ở trên, chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết cách dùng either neither ngay dưới đây.

Either còn có nghĩa là một trong hai, cái này hay là cái kia. 

“Either” cũng thường được sử dụng khi kết hợp với các động từ dưới dạng số ít khẳng định, chủ yếu được dùng trong dạng câu hỏi và câu phủ định. 

Cách sử dụng Either trong tiếng Anh
Cách dùng either neither trong tiếng Anh

Cấu trúc Either of + Object pronoun

Either phải được theo sau ngay bởi “of” trước đại từ (pronoun) (you, us, them).

Ex: I don’t think she is going to invite either of us. (Tôi không nghĩ cô ấy sẽ mời một trong hai chúng tôi). 

Either còn có khi được sử dụng một cách đơn độc trong câu, khi người nói không còn quan tâm đến sự lựa chọn, đôi khi “either” còn đi với từ “one”.

Ex: 

 • A: Would you like a coffee or a tea?
 • B: Either (one) = (I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine)
 • A: Bạn có muốn uống cà phê hay trà không?
 • B: Hoặc là một = (Tôi không phiền nếu đó là cà phê hay trà, cả hai lựa chọn thay thế đều tốt)

Cấu trúc Either of + Determiner + Plural noun

Bạn cũng có thể sử dụng “Either of” trước những từ xác định (determiner) và cả danh từ số nhiều (plural nouns). 

Either phải được theo sau ngay bởi “of” khi danh từ được đề cập có mạo từ (the), đại từ chỉ định (those, these) hoặc cả đại từ sở hữu (my, yours…)

 • Ex 1: I don’t want either of my parents to know I’ve lost my job. (Tôi không muốn bố mẹ tôi biết tôi đã mất việc).
 • Ex 2: We’ve been dating for 6 months and I haven’t met either of her parents. (Chúng tôi đã hẹn hò được 6 tháng và tôi chưa gặp bố mẹ của cô ấy).

Cấu trúc Either…or…

Either…or sử dụng như là một từ nối (conjunction) để có thể nối hai danh từ/ cụm từ/ mệnh đề. Diễn tả được sự thay thế hoặc là lựa chọn giữa hai thứ hoặc là có thể nhiều hơn. 

Động từ đi ngay theo phải ở dạng số ít, đôi khi người ta cũng sử dụng nó ở dạng từ số nhiều dù là không đúng ngữ pháp. 

Ex: It’s either black or grey. I can’t remember.  (Nó có màu đen hoặc xám. Tôi không nhớ nữa)

Cấu trúc Either + Singular noun

Đối với cấu trúc này, “either” cũng được sử dụng như là một từ xác định đứng trước danh từ số ít (singular noun).

Ex: There are only two options and I’m not interested in either film. (Chỉ có hai lựa chọn và tôi không quan tâm đến cả hai bộ phim).

Ex: 

 • A: Do you want it ready for Monday or Tuesday? (Bạn có muốn nó sẵn sàng cho thứ Hai hay thứ Ba không?)
 • B: Either day is fine for me (Ngày nào cũng tốt cho tôi)

Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn

Đối với dạng câu trả lời ngắn, “either” cũng thường được đặt ở cuối câu phủ định. Với hàm ý là bạn đồng ý với sự phủ định mà người đó có đề cập tới. 

Lưu ý rằng: Khi bạn dùng “either” trong câu trả lời ngắn “either” thường được đặt ở cuối của câu phủ định. “Either” còn đồng nghĩa với từ “too” và “also” (“too” và “also” được dùng trong câu khẳng định).

 • Ex: A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either. (A: Tôi không khát. B: Tôi cũng không).
 • Ex: A: I didn’t go to class yesterday. B: I didn’t either (A: Tôi đã không đến lớp ngày hôm qua. B: Tôi cũng vậy).

3. Cách sử dụng Neither 

Neither là một hình thức phủ định của “either” (neither = not either) và có cách sử dụng giống nhau nhưng lại mang nghĩa ngược lại. 

Cách sử dụng Neither 
Cách dùng either neither

Cấu trúc Neither…nor…

Cấu trúc này được sử dụng như là một từ kết hợp, nó còn đối lập với “Both…and…”. Nếu như một động từ đứng ngay ở sau cụm từ này, động từ đó nó sẽ ở dạng số ít. 

Đôi khi bạn cũng sẽ thấy nó được sử dụng ở dạng số nhiều mặc dù nó không dùng đúng cấu trúc ngữ pháp. 

Ví dụ:: 

 • Neither John nor Jennie likes doing the dishes
 • I want neither the red shirt nor the blue shirt

Cấu trúc Neither + singular noun

Đối với cấu trúc Neither + singular noun – Neither được sử dụng như là một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít (singular noun)

Ví dụ: Neither team wanted to lose (Không đội nào muốn thua)

Cấu trúc Neither of + determiner + plural noun

Việc dùng “neither of” trước những từ xác định (determiner) như a, an, my, the, his, their, this, that… và cả danh từ số nhiều (plural nouns).

Ví dụ: Neither of the parents understood what the baby was trying to say. (Cả bố và mẹ đều không hiểu đứa trẻ đang cố gắng nói gì).

Cấu trúc Neither of + Object pronoun

Đối với cấu trúc Cấu trúc: Neither of + Object pronoun thì giới từ “of” luôn đứng ở trước đại từ (pronoun). 

Nếu như có động từ đi kèm theo thì động từ cũng sẽ để ở dạng số ít, với cấu trúc này nó chỉ có thể sử dụng 3 đại từ mà chủ từ của nó ở dạng số nhiều là: You, us và them.

Ví dụ:

 • The present is for neither of us(Hiện tại không dành cho chúng ta).
 • Neither of them is married (Không ai trong số họ đã kết hôn).

Dùng”Neither” trong câu trả lời ngắn

“Neither” thường được dùng trong câu trả lời ngắn khi có ai đó nói phủ định một điều gì đó và bạn cũng đồng ý với ý kiến của họ.

Ví dụ: 

 • A: I have never been to Switzerland.  (Tôi chưa bao giờ đến Thuỵ Sĩ).
 • B: Neither have I (Tôi cũng vậy).

4. Cấu trúc either or và neither nor

Cách sử dụng cấu trúc either và neither còn được mở rộng hơn với cấu trúc either or và cấu trúc neither nor. 

Cấu trúc either or và neither nor
Cấu trúc either or và neither nor – Cách dùng either neither

Cách sử dụng either or và neither nor không chỉ được ứng dụng trong lý thuyết về ngữ pháp mà còn được dùng khá là nhiều trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.

Cấu trúc chung là: Either/neither + danh từ + or/ nor + danh từ số ít/ nhiều + động từ số ít/ nhiều…

+ Đối với những cấu trúc này thì động từ cũng phải chia theo dạng danh từ sau “or” hoặc “nor”. Nếu như danh từ số ít thì động từ phải chia ở ngôi thứ ba số ít và ngược lại.

+ Còn đối với trường hợp “or” hoặc “nor” thì xuất hiện một mình trong câu không có “either” hoặc “neither” thì căn cứ theo những danh từ theo ngay sau nó để chia động từ.

Ví dụ: Either/ Neither Laura or/ nor her classmates are going to visit London this summer. (Mùa hè này, Laura và bạn cùng lớp không dự định đi đến London).

Cách để sử dụng either or và neither nor còn có thể cụ thể theo từng cấu trúc như là:

“Either…or” dùng để chỉ những khả năng có thể xảy ra đối với một trong số hai đối tượng đã được đề cập tới.

Cấu trúc: Either + danh từ/ đại từ + or + danh từ/ đại từ

Ví dụ: Either Laura or Mark will be the winner. (Hoặc Laura hoặc Mark sẽ là người chiến thắng.)

Lưu ý rằng: Trường hợp cụm “Not…either…or” dùng để phủ định với cả 2 khả năng ở trong câu.

Ví dụ: I don’t think either Laura or Mark will be the winner. (Tôi không nghĩ hoặc Laura hay Mark sẽ là người chiến thắng.)

“Neither…nor” còn mang ý nghĩa “không…cũng không…” chỉ sự phủ định cho cả 2 sự vật và người được nhắc tới.

Cấu trúc: Neither + danh từ/ đại từ + nor + danh từ/ đại từ

Ở trong đó, cụm “Neither…nor” tương đồng với cấu trúc “Not…either…or” ở lưu ý trên.

Ví dụ: Neither John nor Laura will be the winner. (Cả John và laura sẽ không là người chiến thắng).

4. Các lỗi thường gặp khi dùng Either và Neither

Các lỗi thường gặp khi dùng Either và Neither
Các lỗi thường gặp khi dùng Either và Neither – Cách dùng either neither
 • Khi đề cập đến 2 người hoặc 2 vật mang hàm ý là phủ định, “neither” cũng thường được sử dụng thay vì “none”.
 • “Neither of them” thường được sử dụng thay vì “None of them”
 • Khi dùng “either” đóng một vai trò  như là một  hạn định từ, danh từ ngay theo sau phải là dạng số ít. 
 • Khi đồng tình với các câu phủ định thì người nói nên sử dụng “neither do I”, “I don’t, either” hoặc “me neither” thay vì “Me too” hoặc “So do I” (Tôi cũng vậy) 
 • Những cấu trúc “either…or” và “neither..nor”, động từ được chia theo các nguyên tắc: 
  • Khi cả 2 danh từ ở dạng số ít, động từ cũng được dùng ở dạng số ít.
  • Nếu như một trong hai danh từ là số nhiều thì động từ cũng sẽ được dùng ở dạng số nhiều. 

4. Bài tập ứng dụng cách dùng either neither

Đối với những hiểu biết về cách dùng either neither kể trên. Những bài tập về either or neither nor, either – neither ngay dưới đây sẽ là những giải pháp tốt nhất giúp cho bạn củng cố được kiến thức

 1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today.
 2. is B. are C. were
 3. … I or my mother am a doctor.
 4. Neither B. Either C. Not
 5. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …
 6. too B. neither C. either
 7. Jane should prepare for the exams and … should you.
 8. either B. neither C. so
 9. I don’t like listening to music, …
 10. either B. too C. neither

Trong phần ngữ pháp tiếng Anh, trợ động từ either và neither cũng thường dễ gây nhầm lẫn và dùng sai, đặc biệt đối với những người vừa mới học. 

Cho nên việc củng cố được ngữ pháp trợ động từ trong tiếng Anh sẽ giúp cho người dùng hiểu rõ hơn được ý nghĩa và những cách dùng chính xác của trợ động từ, đặc biệt là trong văn viết.

Với những bài tập về cách dùng either neither kể trên, Tienganhcaptoc.vn hy vọng đã cung cấp cho bạn được một khối lượng kiến thức tiếng Anh ứng dụng vào thực tế và đơn giản nhất. 

Bình luận

Bình luận

Bài viết liên quan