Câu đồng nghĩa trong tiếng Anh

Câu đồng nghĩa trong tiếng Anh

Bạn đã bao giờ gặp bài tập về câu đồng nghĩa trong tiếng Anh chưa? Bạn đã biết cách xử lý dạng bài tập này chưa?

Cách dùng most, most of, the most và almost

Cách dùng most, most of, the most và almost

Most, most of, almost và mostly cả 4 từ này chắc đã rất quen thuộc với chúng ta đúng không các bạn. Tuy nhiên bạn có chắc mình đã nhận biết rõ cách sử dụng từng từ để không bị nhầm lẫn khi đưa chúng vào một mẫu câu tiếng Anh chưa?

Cách dùng Whenever trong tiếng Anh

Cách dùng Whenever trong tiếng Anh

Đã bao giờ bạn sử dụng cấu trúc Whenever chưa? Bạn đã biết cách sử dụng cấu trúc thông dụng này trong tiếng Anh chưa?