Phân biệt However với But và Nevertheless

Có phải Bạn thường phân vân về việc chọn lựa dùng However, But hay Nevertheless đúng không? Hôm nay, Tailieuielts xin chia sẻ với các bạn chủ đề Phân biệt However với But và Neverthelessđể giúp bạn nhìn thấy một số điểm khác nhau giữa phương thức và cách dùng của một số cặp liên từ However và But, However và Nevertheless.

I. However

Phân biệt However với But và Nevertheless
Phân biệt However với But và Nevertheless

1.1 Cách sử dụng However

Định nghĩa: Liên từ HOWEVER có tức là “tuy nhiên” , thể hiện sự nhượng bộ, trái ngược nhưng không đối lập hoàn toàn.

Dùng khi nào? Tuy nhiên, chẳng phải bất kì trường hợp nào Bạn cũng dùng However, mà nó được dùng để chỉ sự tương phản, đối lập giữa hai mệnh đề .

Vị trí:  However được tách ra bởi một dấu phẩy nếu nó đứng tại đầu câu hay cuối câu , nếu nó đứng giữa câu thì sẽ đặt giữa hai dấu phẩy .

Ví dụ:

NHẬP MÃ TACT20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • I studied very hard. However, I failed the exam.
 • She ran so fast. She missed the bus , however.
 • They played well , however, they still lost the game.
 • She could fly via Bangkok, however, it isn’t the only way.
 • Hoa is a very good student , however, Minh is much better than her.

1.2 Cấu trúc However

1.2.1 Cấu trúc đảo ngữ của However.

However + Adj/Adv + S + V…

Ex: However hungry he is, he doesn’t eat it.

(Mặc dù anh ấy đói, nhưng anh ấy không ăn nó).

No matter how + Adj/Adv + S + V…

Ex: However hungry he is, he doesn’t eat it.

(Mặc dù anh ấy đói, nhưng anh ấy không ăn nó).

= No matter how hungry he is, he doesn’t eat it.

(Không có bất luôn vấn đề nào về việc anh ấy đói, anh ấy không ăn nó).

1.2.2 Viết lại câu với However và Although

However S + V, S + V

= Although S + V, S + V

Ex: However Nam played football very well, he still lost it.

(Mặc dù Nam đã chơi bóng đá rất tốt, anh ấy vẫn thua nó)

= Although Nam played football very well, he still lost it.

(Mặc dù Nam đã chơi bóng đá rất tốt, anh ấy vẫn thua nó)

II. Nevertheless

Phân biệt However với But và Nevertheless
Phân biệt However với But và Nevertheless

2.1 Cách dùng Nevertheless

Nevertheless là từ được sử dụng chủ yếu với hai mục đích như sau:

 • Thêm vào thông báo gây bất ngờ.
 • Báo hiệu sẽ có sự tương phản giữa hai sự việc.

Về vị trí, từ này thường được dùng đầu câu khi có sự tương phản giữa hai sự việc.

Examples:

 • The weather was bad. Nevertheless , we had a wonderful holiday.
 • I know many people don’t like John. Nevertheless , you should try to be nice to him.
 • It is true that more and more factories are being built along this stretch of the river and that a certain amount of waste will inevitably be discharged into the river. Nevertheless, in all the discussions that I have had with these firms’ representatives, I have not found one who does not have a responsible attitude to environmental protection.

2.2 Công thức cơ bản

Sentence 1. Nevertheless , Sentence 2.  

Ngoài ra, nevertheless có thể tọa lạc tại giữa hoặc cuối câu:

Examples:

 • While the film is undoubtedly too long, it is nevertheless an intriguing piece of cinema.
 • The two rivals were nevertheless united by the freemasonry of the acting profession.
 • I knew a lot about the subject already, but his presentation was interesting nevertheless .
 • The building is guarded around the clock, but robberies occur nevertheless .

III. Phân biệt However và But

3.1 Phân biệt However và But

Cấu trúc và cách sử dụng của 2 liên từ HOWEVER và BUT gần giống nhau và rất khó để phân biệt. HOWEVER tức là “tuy nhiên” , dùng để thể hiện sự trái ngược không đối nghịch hoàn toàn giữa hai mệnh đề của câu.

Ví dụ:

 • I and Lan could fly via Campuchia , however, it isn’t the only way.
 • Jimmy is a very good student , however, Tom is much better than him.

BUT tức là “nhưng” , được dùng để nối hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau.

Hi vọng Phân biệt However với But và Nevertheless giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn

Ngoài ra, Xem ngay khóa học luyện thi tiếng Anh IELTS uy tín tại TPHCM

Ngoài ra Tặng ngay Voucher học phí khi NHẬN TƯ VẤN tại đây

Ví dụ:

 • Lan did her homework, but Nam didn’t.
 • It was midnight, but the restaurant was still open.

3.2 Dấu hiệu để phân biệt và However và But

* HOWEVER

– Đứng đầu câu, sau nó có dấu “,”

– Đứng giữa câu trước nó có dấu “,”, và sau nó có dấu “,” hoặc có thể không có

– Đứng cuối câu và trước nó có dấu “,”

– However có nét nghĩa trang trọng hơn cần phải thường sử dụng dưới văn viết.

Ví dụ:

 • Studying Enghlish is not easy , however, it is benificial.
 • We could fly via Vienna , however it isn’t the only way.
 • Lan is a very good student , however Hung is much better than her
 • I agree with your scheme. I don’t think it’s very practical , however.

* BUT

– Không đầu bảng câu và cuối câu (trong văn viết).

– Thường đứng giữa câu, và trước nó có dấu “,”.

– But thường thông dụng hơn dưới văn nói.

Ví dụ:

 • I tried my best to pass the exam, but I still failed.
 • She did her homework, but I didn’t
 • It was midnight, but the restaurant was still open

IV. Phân biệt However và Nevertheless

HOWEVER và NEVERTHELESS đều được sử dụng để diễn đạt sự tương phản . Tuy nhiên, Nevertheless được dùng với nghĩa trang trọng và nhấn mạnh hơn so với However . Cả hai liên từ này cũng thường được sử dụng dưới văn phản biện.

Ví dụ:

 • We can understand everything Lan say about wanting to san sẻ a flat with Hoa. However, we are totally against it.
 • Ann had been living in the village of England for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered her to be an outsider.
 • I can understand everything you say about wanting to san sẻ a flat with Martha. However, I am totally against it.
 • Rufus had been living in the village of Edmonton for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered him to be an outsider.

Lưu ý: However và Nevertheless thường đứng tại đầu câu khi nói về sự tương phản giữa hai ý kiến. Trong những trường hợp, chúng vẫn có thể tọa lạc tại giữa hoặc cuối câu, nhưng trước và sau phải có dấu phẩu.

Ngoài ra bạn có thể học thêm một số điểm ngữ pháp sau:

✔️ Tổng Hợp Các Từ Nối Trong Tiếng Anh

✔️ Quy tắc thêm s, es và cách phát âm đuôi s, es trong tiếng Anh

✔️ Phân biệt In regard to, with regard to và as regards

V. Bài tập

Bài tập điền vào chỗ trống However/But/Nevertheless.

1. The ending of the film is interesting, _______, I didn’t enjoy it. (However/But/Nevertheless)

2. Life is short, ________, we still waste a lot of time. (However/But/Nevertheless)

3. _______ he was able to do the project, he wasn’t given the position. (Although/However)

4. ________ hard he tried, he couldn’t get the money. (However/Although/Nevertheless).

5. ________ carefully I drove, I couldn’t avoid the accident. (However/Although/Nevertheless).

Đáp án:

1. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).

2. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).

3. Although (có thể sử dụng However).

4. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ).

5. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ)

However với But và Nevertheless là các liên từ thường hay dùng nhưng lại dễ lẫn lộn. Vì vậy, Bạn cần nắm thật chắc cách sử dụng HOWEVER và phân biệt nó với ButNevertheless để tránh nhầm lẫn nhé! Chúc bạn thành công

tienganhcaptoc.vn

Bình luận

Bình luận