Học IELTS bắt đầu từ đâu? Cách học thế nào?

Học IELTS bắt đầu từ đâu? Cách học thế nào?

Đối với những ai đang muốn bắt đầu luyện thi IELTS từ căn bản chắc hẳn điều đặc biệt quan tâm đến vấn đề làm thế nào tìm kiếm cho mình một phương pháp học tập cũng như lộ trình