Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ngoài các động từ mà ta có thể biến đổi thì quá khứ và phân từ 2 bằng cách thêm đuôi “-ed” theo quy tắc thông thường, thì còn một lượng lớn một số động từ bất quy tắc khác nữa.

Quy tắc thêm s, es và cách phát âm đuôi s, es trong tiếng Anh

Quy tắc thêm s, es và cách phát âm đuôi s, es trong tiếng Anh

Hướng dẫn cách thêm s, es vào sau động từ chia với chủ ngữ ngôi thứ ba số nhỏ She, he, it tại thì hiện nay đơn trong tiếng Anh và cách phát âm đuôi s, es. Nhưng cần phải nhớ, chúng ta chỉ chia đuôi “s” và “es”

Tổng Hợp Các Từ Nối Trong Tiếng Anh

Tổng Hợp Các Từ Nối Trong Tiếng Anh

Các từ nối trong tiếng Anh được dùng trong văn nói và văn viết nhằm mục đích dẫn dắt người đọc, chuyển ý, chuyển câu và thể hiện một số mối quan hệ giữa một số mệnh đề một cách rõ ràng, dễ hiểu hơn. Vậy, để có thể

Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) – Cách dùng và bài tập

Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) – Cách dùng và bài tập

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng một số đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay một số trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước

Các cụm từ và mẫu câu hay dùng trong IELTS Writing

Các cụm từ và mẫu câu hay dùng trong IELTS Writing

Bạn đã thi nhiều lần nhưng điểm số Writing IELTS chưa cao? Có thể lý do để từ việc mắc phải các lỗi lặp từ, hoặc việc dùng một số từ để gây ấn tượng với người chấm bài nhưng