Cách viết kết bài Essay với 7 cấu trúc diệt gọn mọi dạng Essay

Bất kỳ bài luận tiếng anh nào cũng đều thường có ba phần cơ bản đó là phần mở đầu, phần thân bài và phần kết luận. Mỗi dạng sẽ có cách viết kết bài essay với  từng cấu trúc khác nhau, mang đặc điểm riêng để nổi bật và thu hút người đọc.

Để nắm rõ những cấu trúc ăn điểm này và áp dụng hiệu quả cho bài viết của mình, hãy cùng tham khảo ngay dưới đây!

3 bước viết kết bài Essay siêu đơn giản

Phần kết bài chúng ta chỉ viết một đoạn ngắn gọn theo thao tác 3 bước như sau:

Cách viết kết bài essay
Cách viết kết bài essay
 • Bước 1: Topic sentence – câu mở đầu kết luận tóm tắt lại Thesis statement (luận điểm chủ đề) ở phần mở bài và những gì đã viết.
 • Bước 2: Supporting sentences (1-2 câu ý bổ sung) tổng kết lại các ý đã trình bày ở thân bài.
 • Bước 3: Closing sentence: câu mở rộng chủ đề (có thể có hoặc không)

Lưu ý khi viết kết luận:

 • Chúng ta không được nêu lên ý mới, nội dung mới ở phần này, chỉ đóng vấn đề lại, chỉ nên đề cập lại những ý đã viết trong bài.
 • Cần  nêu rõ ràng quan điểm của bạn về vấn đề của đề bài đưa ra.
 • Cần đa dạng ngôn ngữ, tránh lặp lại giống phần mở bài hoặc thân bài, tránh sử dụng những câu nói sáo rỗng và rập khuôn.

Ví dụ  mẫu kết bài:

NHẬP MÃ TACT20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

“To conclude, I think that employees want to be recognized for their contribution – whether through receiving more money or simply some encouraging words. They also need to feel that their contribution to the whole organisation is worthwhile. Good management recognizes this need and responds appropriately.”

7 cấu trúc viết kết bài cho mọi dạng bài Essay

Mỗi dạng essay sẽ có cấu trúc khác nhau và phù hợp cho từng loại, dưới đây là tổng hợp 7 cấu trúc chi tiết:

7 Cấu trúc viết kết bài cho mọi dạng bài Essay
Cách viết kết bài essay

1. Cấu trúc cho dạng bài agree or disagree essay

Cấu trúc kết bài agree or disagree essay (bài luận đồng ý hoặc không đồng ý) gồm có:

 • Câu 1 :Tóm tắt lại Thesis statement – luận điểm chủ đề nêu lại vấn đề/ ý kiến dẫn đến quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý.
 • In conclusion, while people claim that too much money is currently being spent on wild animals at the cost of humans…
 • Câu 2: Give your opinion : Nêu ra quan điểm ủng hộ của bạn đồng ý hay không đồng ý.
 • I disagree that we should cut all funding of wildlife projects, since many of these projects can directly benefit humans
 • Câu 3: Make a prediction or a recommendation based on what you have said: Đưa ra dự đoán hoặc đề xuất dựa trên những gì bạn đã nói.
 • However, a key argument for me is that by spending money on people, we can improve the world generally.
Cấu trúc cho dạng bài agree or disagree essay
Cách viết kết bài essay

Xem thêm:

2. Cấu trúc cho dạng bài cause-and-effect essay

Khi thực hiện viết kết bài cause-and-effect essay (bài luận nguyên nhân và kết quả), ta tham khảo cấu trúc sau:

 • Câu 1 :Tóm tắt đề tài đang nhắc đến – Nhắc lại vấn đề chính nóng hổi được quan tâm của toàn bộ bài viết, có thể nêu nguyên nhân chính hoặc những nhân tố bị ảnh hưởng.
 • To sum up, human activities and natural disasters are the main causes of air pollution. 
 • Câu 2: Nêu ý kiến cá nhân: Kêu gọi phương án khắc phục cấp bách nhất hiện tại để giải quyết vấn đề.
 • The government should raise people’s awareness. When people know the negative effects that air pollution creates, they will protect the environment more. 
 • Câu 3: Make a prediction: Thể hiện đóng góp bản thân để giải quyết vấn đề này và thể hiện dự định tốt đẹp trong tương lai khi vấn đề được chung tay giải quyết.
 • I will plant more trees to protect our forest. If we get together, i believe that the environment will be cleaner in the future

Phần kết luận nên kết thúc cuộc thảo luận và củng cố luận điểm, để lại cho người đọc sự hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ đã được phân tích.

Cấu trúc cho dạng bài cause-and-effect essay
Cấu trúc cho dạng bài cause-and-effect essay

3. Cấu trúc cho dạng bài argumentative essay 

Đối với kết bài argumentative essay (bài luận tranh luận) thì cấu trúc gồm có:

 • Câu 1 : Paraphrase lại thesis statement: Dẫn dắt lại luận điểm chính của toàn bài, đó là vấn đề mâu thuẫn dẫn đến tranh luận giữa mọi người..
 • In conclusion, IT is playing an ever increasing role in schools and universities and it has an effect on  teachers’ role.
 • Câu 2: Tóm tắt lại các nhận định về luồng tranh luận: Bạn ủng hộ ý kiến nào hơn?
 • However,It is disagreed that technology will one day replace educators because of the requirement for teachers to maintain good behaviour in the classroom.
 • Câu 3: Nêu dự đoán hoặc nhận định: Nêu ra dự đoán về tương lai của vấn đề dựa trên góc độ cá nhân hoặc kiến nghị của chính bản thân (có thể có hoặc không)
 • It is predicted that computers will play an ever increasing role in the classroom but will never fully replace humans.

Đối với mỗi dạng bài essay chúng ta lại có cách viết khác nhau để làm nổi bật chủ đề khai thác và tạo ấn tượng với người đọc. Người viết cần phải đầu tư công sức để hoàn thiện một bài viết chỉn chu. Tham khảo ngay dịch vụ viết essay của đơn vị Best4Team –  với đội ngũ giàu kinh nghiệm chuyên viết thuê luận văn, giúp các bạn giải quyết mọi đề bài đúng deadline, giá cả phải chăng.

Cấu trúc cho dạng bài argumentative essay
Cấu trúc cho dạng bài argumentative essay

4. Cấu trúc cho dạng bài discussion essay

Hãy cùng tham khảo cấu trúc kết bài discussion essay (bài luận thảo luận) bao gồm các ý chính:

 • Câu 1 : Summarizes the different opinions on the topic: Nêu tóm tắt lại nhiều ý kiến khác nhau của đề tài cần thảo luận
 • To sum up, city streets need to be safer for everyone and speeding and distracted drivers are a problem.
 • Câu 2: States which opinion is better or more important in your view: Dựa trên ý kiến cá nhân của bạn thì quan điểm nào tốt hơn hoặc quan trọng hơn? 
 • In my opinion, both views have merit but If the proper funding is given to law enforcement to catch and punish those who break safe driving laws, city dwellers will feel more at ease on the roads.
Cấu trúc cho dạng bài discussion essay
Cấu trúc cho dạng bài discussion essay

5. Cấu trúc cho dạng bài narrative essay

Dưới đây là mẫu cấu trúc kết bài narrative essay (bài luận tường thuật):

 • Câu 1 : The end of the story: Kết thúc của câu chuyện và ấn tượng của nó để lại trong bạn.
 • This is over and everyone forgot, but as I go through these events over and over in my head, I still remember it
 • Câu 2: Give some final comments about your story: Nêu lên những cảm nghĩ cá nhân hoặc bài học bạn rút ra từ câu chuyện ấy để khơi gợi cảm xúc.
 • I realize how much it has taught me. Everything that happens in our lives has at least two sides. To see the real image, it is necessary to collect all of the details piece by piece – to see both sides. And, not all memories should be trusted. 
Cấu trúc cho dạng bài narrative essay
Cấu trúc cho dạng bài narrative essay

6. Cấu trúc cho dạng bài advantages and disadvantages essay

Đối với cách viết kết bài essay dạng advantages and disadvantages essay (bài luận thuận lợi và bất lợi), cấu trúc trình bày bao gồm:

 • Câu 1 : Re-summarise the topic: Tóm tắt và nhắc lại lần nữa về đề tài bao gồm nhiều thuận lợi và bất lợi khác nhau
 • In conclusion, given the indisputable indisputable fact that to begin college studying in foreign countries helps students with their studies and promotes the mutual understanding between among countries, 
 • Câu 2: A statement that tell how one side is better than the other?: Tuyên bố và nêu ra vấn đề này có nhiều thuận lợi hay bất lợi hơn.
 • Even if there are some drawbacks, I think the benefits outweigh the problems.
Cấu trúc cho dạng bài advantages and disadvantages essay
Cấu trúc cho dạng bài advantages and disadvantages essay

7. Cấu trúc cho dạng bài descriptive essay

Cấu trúc kết bài descriptive essay (bài luận mô tả) bao gồm các như sau:

 • Câu 1 – 2 : Summary of the main points in new words: Tóm lại những điểm chính về chủ đề mô tả  theo cách mới tránh trùng lặp với phần mở đầu
 • In short, Hoi An is one of the most beautiful destinations I’ve ever been to in my vacation.
 • Câu 3: Explain your overall impression or thesis: Nêu lên cảm nhận và ấn tượng cá nhân của bạn về chủ đề/sự việc được nhắc đến và mô tả
 • I love the beauty of nature and people here. My family had a great trip and we hope to come back to this city in the future.
Cấu trúc cho dạng bài descriptive essay
Cấu trúc cho dạng bài descriptive essay

10 cụm từ nối thường dùng khi viết kết bài

Khi viết kết bài luận văn tiếng anh, thường chúng ta sẽ sử dụng các cụm từ nối để mở đầu đoạn kết và cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết của kết bài, dưới đây là một số cụm từ thường dùng phổ biến cho bạn đọc tham khảo:

 • To summarise/ To sum up/ To conclude/ In conclusion/In summary…: Tóm lại/ Kết luận,….
 • All things considered,…: Cân nhắc mọi vấn đề,….
 • Taking everything into consideration,..: Xem xét mọi vấn đề,…..
 • Weighing up both sides of the argument,..: Cân nhắc hai mặt của vấn đề, 
 • The advantages of …. outweigh the disadvantages..: Những lợi ích của….vượt hơn những bất lợi…..
 • Overall/In general…:Nhìn chung/Nói chung…
 • On the whole…: Trên toàn bộ …
 • To draw the conclusion…: Để rút ra kết luận …
 • In a nutshell? In short…: Tóm lại …
 • Weighing up both sides of the argument…: Cân nhắc cả hai mặt của cuộc tranh luận …
10 cụm từ nối thường dùng khi viết kết bài
10 cụm từ nối thường dùng khi viết kết bài

Chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải những bài tập, bài assignment với đủ thể loại và đề bài khác nhau. Tuy nhiên không phải sinh viên, học viên nào cũng đủ thời gian để hoàn thiện bài đảm bảo yêu cầu bài viết. Best4Team cung cấp dịch vụ nhận làm bài assignment trọn gói, viết thuê luận văn, bài viết học thuật,… sẽ hỗ trợ bạn giải quyết nỗi lo này. Liên hệ để biết thêm chi tiết!

Phần kết luận là phần cuối cùng của bài luận tiếng anh giúp tổng hợp toàn bài và nêu lên ý kiến của người viết. Chúng tôi đã tổng hợp cách viết kết bài essay  với cấu trúc chi tiết của 7 dạng bài luận đa dạng thường xuyên xuất hiện trong các đề thi. Hi vọng bạn sẽ có thêm nhiều gợi ý và có một bài viết đạt điểm cao. Chúc bạn thành công và học tốt!

Bình luận

Bình luận