Cách sử dụng và phân biệt few & a few

Trong tiếng Anh có vô số những cấu trúc ngữ pháp phức tạp khiến bạn dễ nhầm lẫn. Vì vậy, Tienganhcaptoc sẽ giúp bạn củng cố kiến thức ngữ pháp bằng bài viết cách sử dụng và phân biệt few & a few hãy tìm hiểu rõ hơn cấu trúc ngữ pháp này dưới bài viết sau nhé.

Xem thêm bài viết liên quan:

I. Phân biệt few & a few

Ví dụ phân biệt few & a few
Ví dụ phân biệt few & a few

1. Few có nghĩa là không đủ hoặc hầu như không có.

Ví dụ:

I’ve got (very) few friends. I need to make new friends. (Tôi hầu như không có bạn. Tôi cần có thêm bạn mới.)

2. A few nghĩa là một ít, một vài hoặc đủ.

Ví dụ:

NHẬP MÃ TACT5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
  • She has been here only two weeks but she has already made a few friends. (Cô ấy đã ở đây chỉ 2 tuần nhưng cô ấy đã kết bạn được với vài người.)
  • I’ve got a little money. I’m going to the cinema. (Tôi có một ít tiền. Chúng ta đi xem phim thôi.)

II. Cách sử dụng few & a few

1. Few

Cách dùng: Few + Danh từ đếm được số nhiều

Ý nghĩa: có rất ít, không đủ để làm gì (mang tính phủ định)

Ví dụ:

  • I have few book, not enough for reference reading. (Tôi chỉ có một ít sách, không đủ để đọc tham khảo.)

2. A Few

Cách dùng: A few + danh từ đếm được số nhiều

Ý nghĩa: có một chút, đủ để làm gì.

Ví dụ:

  • There is a few glasses in the table. (Có một vài cái ly ở trên bàn.)
  • She needs to sell a few things before moving out of her apartment. (Cô ấy cần bán một vài thứ trước khi chuyển nhà.)

III. Bài tập phân biệt

  1. I have _______good friends. I’m not lonely.
  2. There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.
  3. Julie gave us __________apples from her garden. Shall we share them?
  4. There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.
  5. Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to borrow them.

Đáp án:

1. a few         2. few          3. a few          4. few          5. a few

Hy vọng với cách sử dụng và phân biệt few & a few giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp này. Và đừng quên thường xuyên làm bài tập để nhớ lâu hơn nhé. Chúc bạn học tốt.

Bình luận

Bình luận