Even though là gì? 4 cách dùng even though bạn nên biết

Trong bài viết hôm nay, Tienganhcaptoc.vn sẽ giúp bạn củng cố lại các cách dùng even though hoặc từ thay thế, cùng với các ví dụ, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng even though trong tiếng Anh. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ đưa ra những lưu ý quan trọng để sử dụng đúng cấu trúc even though để tránh những sai lầm thường gặp.

Đôi nét về even though

even though là gì?
Even though là gì?

Even though là một cụm từ dùng để nhấn mạnh hơn sự tương phản giữ hay mệnh đề mà nó liên kết, cụm từ có nghĩa là mặc dù, dẫu rằng.

Giống với although, in spite of, though, even though cũng là một liên từ trong tiếng Anh dùng để kết nối hai mệnh đề mang sự tương phản lại với nhau.

Cách dùng even though

Cách dùng even though
Cách dùng even though

Even though có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề. Tuy vậy, even though đặt ở đầu câu sẽ khiến câu trở nên trang trọng hơn.

Even thoughS + V,S + V

Ví dụ:

NHẬP MÃ TACT5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Even though it was raining heavily, I decided to go for a run.

(Mặc kệ trời mưa rất to, tôi quyết định đi chạy bộ.)

 • Even though I had studied for hours, I still failed the exam.

(Dù tôi đã học suốt nhiều giờ liền, nhưng tôi vẫn trượt kỳ thi.)

 • Even though he was tired from working all day, he stayed up late to finish the project.

(Mặc dù anh ấy mệt mỏi sau một ngày làm việc, anh ấy vẫn thức khuya để hoàn thành dự án.)

Một số lưu ý cách dùng even though

Một số lưu ý cách dùng even though
Một số lưu ý cách dùng even though

Even though/ though/ although khác nhau như thế nào?

Even though/ though/ although cùng là những liên từ trong tiếng Anh được sử dụng để giới thiệu một điều kiện hoặc tình huống trong câu. Dù các từ này có chung mục tiêu, nhưng sự khác biệt giữa chúng nằm ở mức độ trọng tâm của điều kiện được giới thiệu .

Although và though có cùng nghĩa với even though, nhưng không sử dụng từ “even” trong câu. Chúng được sử dụng để giới thiệu một điều kiện đối lập với một tình huống khác.

Ví dụ:

 • Although it was raining, we still went for a walk.
 • Though the traffic was bad, we arrived on time.

Even though được sử dụng để nhấn mạnh mức độ đối lập của điều kiện giới thiệu. Nó thường được dùng khi điều kiện là rất đáng kể và có thể dẫn đến kết quả không mong muốn

Ví dụ:

 • Even though he had a lot of money, he decided to live a simple life.

(Mặc dù anh ấy có rất nhiều tiền, nhưng anh ấy quyết định sống một cuộc đời giản dị.)

Cách dùng even though/ although/ though còn tùy thuộc vào cách diễn đạt tình huống của bạn, mức độ tương phản từ mạnh – thấp: even though -> although -> though.

Bạn nên sử dụng Although và Though cho các văn bản có tính trang trọng. Even though thường được sử dụng cho giao tiếp tiếng Anh hằng ngày vì từ mang nghĩa thân thiết hơn.

Sự khác nhau giữa even though – even if

Cụm liên từ even if dùng để giới hạn những vấn đề tưởng tượng thường không thực tế, vì vậy even if có nghĩa tương đồng với whether or not.

Even though được dùng để giới thiệu một điều kiện hoặc tình huống đang diễn ra và điều này có thật, chỉ ra sự đối lập hoặc không nhất quán trong tình huống đó.

Ví dụ:

 • Even though it was late, she continue working on the project

(Mặc dù đã rất khuya nhưng cô ấy vẫn tiếp tục làm việc cho dự án.)

 • Even though the traffic was terrible, we made it to the airport on time

(Mặc kệ giao thông kém, chúng tôi vẫn có thể đến sân bay đúng giờ.)

Even if được dùng để giới thiệu một tình huống hoặc điều kiện không chắc chắn hoặc không thể xảy ra, và dùng để chỉ ra một giả định.

Ví dụ: 

 • Even if I won the lottery, I would still keep my job.

(Kể cả tôi có trúng vé số, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc.)

 • Even if it doesn’t rain, I will bring an umbrella.

(Mặc dù trời không mưa, nhưng tôi sẽ mang theo dù.)

Cách chuyển đổi even though thành despite/ in spite of

Ngoài cách dùng even though thông thường, bạn có thể chuyển đổi thành cấu trúc “despite” hoặc “in spite of” bằng cách đảo ngược thứ tự của các thành phần trong câu và thêm từ “the fact that” hoặc “that” vào trước câu.

Ví dụ:

 • Even though she has a lot of experience, she still gets nervous before a big presentation.

→ Despite the fact that she has a lot of experience, she still gets nervous before a big presentation.

→ She still gets nervous before a big presentation in spite of her experience.

Ngoài ra, bạn nên chú ý một số trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu mệnh đề : Noun + be + Adj thì bạn nên đem tính từ đặt trước danh từ và bỏ động từ be.

Ví dụ:

 • Even though the vest was very nice, he didn’t buy it because he was broke.

→ Despite the nice vest, he didn’t buy it because he was broke.

(Mặc dù chiếc áo vest rất đẹp nhưng anh ấy đã không mua vì hết tiền.)

Trường hợp 2: Nếu chủ ngữ ở hai mệnh đề giống nhau thì bạn nên bỏ chủ ngữ và động từ thêm ing.

Ví dụ:

 • Although she was sick, she still did well on the test.

→ In spite of being sick, she still did well on the test

(Mặc dù cô ấy bị ốm nhưng cô ấy vẫn làm tốt bài kiểm tra.)

Trường hợp 3: Nếu mệnh đề là Pronouns + be + Adj thì đổi tính từ thành danh từ và bỏ “be”.

Ví dụ:

 • John still plays football though he is dizzy.

→ John still plays football in spite of his dizzy.

(John vẫn chơi bóng đá dù anh ấy bị chóng mặt.)

Lưu ý: “Despite” và “in spite of” được sử dụng khi muốn chỉ ra sự khác biệt, mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa hai sự kiện hoặc tình huống trong trường hợp. Còn “even though” được sử dụng để chỉ ra sự phản đối, mâu thuẫn hoặc điều không đồng nhất trong tình huống cụ thể.

Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng
Ôn tập cách dùng even though

Bài 1

Điền từ thích hợp vào chỗ trống với even though/ although/ though:

 1. ________ she had studied hard for the exam, but she didn’t do very well.
 2. He decided to go out for a walk, ________ it was raining outside.
 3. I decided to buy the dress ________ it was a bit expensive.
 4. ________ it was cold outside, they went for a swim in the lake.
 5. She decided to go for a jog, ________ she was feeling a bit under the weather.
 6. I don’t like coffee, ________ I sometimes drink it for the caffeine.
 7. ________ she is successful, she is very humble.
 8. The movie was very long, ________ it was also very entertaining.
 9. ________ she’s always late, she’s very reliable.
 10. He went to the party ________ he wasn’t feeling very well.

Đáp án

 1. Although
 2. Even though
 3. Even though
 4. Though
 5. Even though
 6. Though
 7. Even though
 8. Though
 9. Although
 10. Even though

Bài 2

Viết câu từ even though sang despite/ in spite of:

 1. Even though it was raining, she still went for a jog.
 2. Even though the restaurant was expensive, they still decided to eat there.
 3. Even though he was tired, he stayed up late to finish his project.
 4. Even though she didn’t like the music, she stayed at the party.
 5. Even though he had a lot of work to do, he took the day off.
 6. Even though she was scared, she went skydiving.
 7. Even though he was allergic to dogs, he got a puppy.
 8. Even though the traffic was bad, he still made it to his appointment on time.
 9. Even though she knew the answer, she didn’t raise her hand.
 10. Even though he was broke, he went on a shopping spree.

Đáp án

 1. In spite of the rain, she still went for a jog.
 2. Despite the expensive restaurant, they still decided to eat there.
 3. Despite being tired, he stayed up late to finish his project.
 4. In spite of not liking the music, she stayed at the party.
 5. Despite having a lot of work to do, he took the day off.
 6. Despite being scared, she went skydiving.
 7. In spite of being allergic to dogs, he got a puppy.
 8. Despite the bad traffic, he still made it to his appointment on time.
 9. Despite knowing the answer, she didn’t raise her hand.
 10.  In spite of being broke, he went on a shopping spree.

Trên đây là một số Cách dùng cấu trúc even though, một số lưu ý và bài tập vận dụng. Hi vọng qua bài viết cấu trúc và cách dùng even though sẽ giúp bạn cải thiện được kỹ năng dùng ngữ pháp trong văn bản viết cũng như giao tiếp. 

Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ bạn có thể bình luận trực tiếp ở phía dưới hoặc trao đổi trong chuyên mục sử dụng ngữ pháp để được giải đáp và cùng nhau học tập tốt.

Tienganhcaptoc.vn chúc bạn ôn tập thật tốt!

Bình luận

Bình luận