Cách dùng cấu trúc until – Phân biệt Until và Before nhanh trong 5 phút bạn nên biết !

Trong bài viết hôm nay, Tienganhcaptoc.vn sẽ giúp bạn củng cố lại cách dùng cấu trúc until, phân biệt từ thay thế until cùng với các ví dụ, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng cấu trúc until trong tiếng Anh.

Ngoài ra, chúng mình cũng sẽ đưa ra những lưu ý quan trọng để sử dụng đúng cấu trúc until nhằm tránh những lỗi thường gặp. Cùng xem nhé!

Tác dụng Until trong câu?

Until là gì?
Until là gì?

Until là một giới từ thường được sử dụng trong tiếng Anh để chỉ thời điểm hoặc là điều kiện phải được đáp ứng trước khi một hành động khác được thực hiện. Until cũng đóng vai trò như liên từ giúp liên kết câu. Trong thì hiện tại đơn until cũng được sử dụng phổ biến tuy nhiên lại có khá nhiều trường hợp sử dụng sai gây nhầm lẫn bạn cần lưu ý. 

Cách dùng cấu trúc until trong tiếng Anh

cách dùng cấu trúc until
Cách dùng cấu trúc until

Cách dùng cấu trúc until ở thì quá khứ đơn có nghĩa một hành động đi trước đã kéo theo hành động hoặc sự kiện của mệnh đề đi sau. thay thế until

Mệnh đề 1Mệnh đề 2
Quá khứ đơnuntilQuá khứ đơn
Cách dùng cấu trúc until thì quá khứ

Ví dụ:

NHẬP MÃ TACT20TR - GIẢM NGAY 20.000.000đ HỌC PHÍ CHO KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • I waited until she arrived before I left the party.

(Tôi đã đợi cho đến khi cô ấy đến trước khi tôi rời khỏi bữa tiệc.)

Cách dùng cấu trúc until còn để nhấn mạnh hành động đã hoàn thành. Một hành động được nhấn mạnh ở mệnh đề đi kèm với until, với ý nghĩa đã hoàn thành hành động này trước hành động hoặc sự kiện kia.

Mệnh đề 1Mệnh đề 2
Quá khứ đơnuntilQuá khứ hoàn thành

Ví dụ:

 • Lauria read the book until no one had been to the library.

(Lauria đọc sách cho tới khi không còn một ai ở thư viện.)

Nhấn mạnh việc cô ấy mải mê đọc sách cho đến khi thư viện đã về hết.

Ở thì tương lai đơn, until sẽ được dùng với nghĩa như là sẽ làm gì đó cho đến khi hoàn thành việc đó.

Mệnh đề 1Mệnh đề 2
Tương lai đơnuntilHiện tại đơn/ Hiện tại hoàn thành
Cách dùng cấu trúc until thì tương lai đơn

Ví dụ:

 • I won’t start cooking until you come home 
 • I will start cooking until you come home.

Tôi sẽ bắt đầu nấu ăn khi bạn về nhà.

Phân biệt until và till

Phân biệt Until và Till
Phân biệt Until và Till

Cả until và till đều có thể dùng thay thế cho nhau trong tiếng Anh giao tiếp lẫn văn bản. Tuy nhiên hai từ này vẫn có sự khác biệt đôi chút, bạn nên lưu ý.

Until thường đứng đầu và có nghĩa là đến thời điểm được đề cập:

Ví dụ:

 • Until Christmas, until my birthday.
 • Until he spoke they had realized that she was a foreigner.

Until dùng để nhắc đến mốc thời gian, không dành cho khoảng cách hoặc số lượng.

Ví dụ:

 • Until tomorrow/ Until seven o’clock .
 • Until three kilometers.
 • The minibus can hold until thirteen people.

Until được dùng với nghĩa trang trọng hơn so với till, vì vậy until thường được dùng nhiều hơn till.

Ví dụ:

 • Until you see the next traffic light, turn left to enter Queen street.

Bạn nên dùng until trong trường hợp chỉ đường người lạ hoặc giao tiếp xã giao với đối tác, đồng nghiệp và người lớn.

Till được sử dụng theo lối giao tiếp thân thiết hơn, cách viết hoặc nói till thể hiện mức độ thân mật trong Anh – Mỹ.

Ví dụ:

 • Ok, then, I won’t expect you till midnight.

Được rồi, vậy thì tớ sẽ không mong cậu cho đến nửa đêm.

Till được sử dụng nhiều hơn khi đặt trước danh từ, nói cách khác till thường được sử dụng là giới từ hơn là liên từ.

Ví dụ:

 • Don’t open it till your birthday.
 • The neighbors play music from morning till night.

Cấu trúc đảo ngữ It is not until

“It is not until” thường dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian xảy ra tình huống được đề cập ở vế sau. Trong cấu trúc này, liên từ “that” có vai trò nối giữa 2 mệnh đề chỉ thời gian với mệnh đề chính.

It is not untilMệnh đề/ cụm thời gianthatS + V

Ví dụ:

 • It is not until you lose everything that you truly appreciate what you have

Chỉ đến khi bạn mất tất cả thì bạn mới thực sự đánh giá được những gì bạn đang có.

 • It is not until 4pm that our manager comes back to the office.

Mãi cho đến 4 giờ chiều nay thì quản lý chúng ta mới quay lại.

Phân biệt Until và By

Khác với until dùng để nói về trường hợp hoặc hành động sẽ vẫn tiếp tục cho đến một thời điểm nhất định thì By dùng để chỉ hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trước hay tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

Ví dụ:

 • I will play games until I finish my homework.

Tôi sẽ chơi game cho đến khi tôi hoàn thành bài tập về nhà.

Sự kiện”chơi game” sẽ xảy ra cho đến khi điều kiện “ hoàn thành bài tập” được đáp ứng.

 • I will finish my homework by 9pm.

Tôi sẽ hoàn thành bài tập trước lúc 9 giờ tối.

Hành động “hoàn thành bài tập” sẽ được hoàn thành trước thời điểm nhất định “9 giờ tối”. phân biệt until

Phân biệt Until và Before

Để diễn tả một sự kiện tương lai cách xa bao lâu bạn có thể sử dụng until và before. Not before cũng có nghĩa giống như not until /till.

“Until” thường được sử dụng để chỉ ra một thời điểm trong tương lai đến khi một hành động sẽ được thực hiện hoặc kết thúc.

Ví dụ:

 • I will wait here until you finish your meeting.

Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi bạn kết thúc cuộc họp của mình.

 • The coffee store is open until 10pm.

Cửa hàng cà phê mở cửa đến 10 giờ tối.

Trong cả hai câu trên, “until” được sử dụng để chỉ ra một thời điểm đến khi một hành động sẽ được thực hiện hoặc kết thúc.

“Before” được sử dụng để chỉ ra một thời điểm hoặc sự kiện diễn ra trước một hành động khác.

Ví dụ:

 • I will finish my work before I go to the gym. 

Tôi sẽ hoàn thành công việc của mình trước khi đi đến phòng gym.

 • Please arrive before 9 am.

Xin vui lòng đến trước 9 giờ sáng.

Bài tập vận dụng

LUYEN TAO UNTIL
Ôn lại cách dùng until nhé!

Bài 1

Điền vào chỗ trống bằng cấu trúc “not…until”, “until + clause”, hoặc “until + time” phù hợp trong câu sau:

 1. She __________ she finished the book before going to bed.
 2. They __________ the party was over before leaving.
 3. I __________ I saw the movie trailer to decide if I wanted to watch it.
 4. He __________ he had enough money to buy the car he wanted.
 5. We __________ the storm had passed to go outside.

Đáp án 1

 1. Didn’t go to sleep until
 2. Stayed until
 3. Won’t decide until
 4. Couldn’t buy the car until
 5. Waited until

Bài 2

Điền vào chỗ trống bằng cấu trúc “until” hoặc “by” phù hợp trong câu sau:

 1. I need to finish this report __________ Friday.
 2. He won’t leave __________ he gets his money back.
 3. The train arrives at 10 pm, so we have to wait __________ then to leave.
 4. I won’t be able to work __________ my computer is fixed.
 5. She cried __________ her father came to pick her up.

Đáp án 2

 1. By
 2. Until
 3. Until
 4. Until
 5. Until

Bài 3

Viết lại các câu sau với cấu trúc đảo ngữ “It is not until”

 1. The children didn’t appreciate their parents’ sacrifices until they had children of their own.
 2. I didn’t realize how much I loved her until she moved away.
 3. They didn’t understand the importance of teamwork until they lost an important game.
 4. She didn’t appreciate the value of time until she started working full-time.

Đáp án 3

 1. It was not until they had children of their own that the children appreciated their parents’ sacrifices.
 2. It was not until she moved away that I realized how much I loved her.
 3. It was not until they lost an important game that they understood the importance of teamwork.
 4. It was not until she started working full-time that she appreciated the value of time.

Bài 4

Viết lại câu để phân biệt giữa “until” và “before”

 1. She finished her homework before she went to bed.
 2. He waited until the rain stopped before he left the house.
 3. They didn’t start the movie until everyone arrived.
 4. She always eats breakfast before she goes to work.

Đáp án 4

 1. She went to bed after she finished her homework.
 2. He left the house after the rain stopped.
 3. They started the movie after everyone arrived.
 4. She goes to work after she eats breakfast.

Hy vọng Cấu trúc và cách dùng Until – sự khác nhau Until và Before sẽ giúp bạn áp dụng làm bài thi IELTS tốt nhé. Nếu có thắc mắc cần hỗ trợ bạn có thể bình luận trực tiếp ở phía dưới hoặc trao đổi trong chuyên mục sử dụng ngữ pháp để được giải đáp và cùng nhau học tập tốt.

Tienganhcaptoc.vn chúc bạn ôn tập thật tốt!

Bình luận

Bình luận