Bạn có biết provide đi với giới từ gì không?

Bạn có biết provide đi với giới từ gì không?

Trong tiếng Anh, Provide là một trong số những từ đa nghĩa, hàm ý của nó còn thay đổi đa dạng hơn khi kết với nhiều giới từ khác nhau. Bạn đã nắm rõ các nghĩa ngữ cảnh của provide +